Սիրուշ Արամի Բալույան

Ավագ գրադարանավար
baluyansirush@gmail.com
093 44 68 76

 

 

Կրթություն՝

 • Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, «Գրադարանավարություն և մատենագիտություն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ՝

 • 1978-1982 թթ. Խնձորեսկի գրադարանի վարիչ
 • 1980-1984 թթ. Գորիսի շրջանային պիոներ պալատ, ասմունքի խմբի ղեկավար
 • 1982-2009 թթ. Գորիսի մանկավարժական ուսումնարան (հետագայում՝ Գորիսի   մանկավարժական քոլեջ), դասախոս
 • 1999-2009 թթ. Գորիսի մանկավարժական ուսումնարան, ուսումնական գծով տնօրենի տեղակալ
 • 2010-2014թթ. Հայաստանում Եվրոպական պետական քոլեջ, ուսումնական գծով տնօրենի տեղակալ
 • 2014-2016թթ., Գորիսի պետական համալսարան, կաբինետի պատասխանատու
 • 2016 թ.-ից մինչ այժմ Գորիսի պետական համալսարան, ավագ գրադարանավար

Վերապատրաստումներ՝

 • 2018 թ. EMI training in the framework of Erasmus+ LNSS, ԳՊՀ
 • 2018 թ. Workshop in new teaching methods, ԳՊՀ
 • 2017 թ. Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ, ԳՊՀ
 • 2016 թ. – 2017 թ., English for Specific Purposes, ԳՊՀ
 • 2014 թ. – 2015 թ., Expanding English access-reaching remote regions with new technologies program, ԳՊՀ
 • 2006 թ. «Շրջակա միջավայրի կրթության գործնական դասընթաց», Գորիս, ԳՈՒՄ ՀԿ
 • 2004 թ. – 2006 թ., Դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստում, IBC ծրագրով իրականացված ազգային  դասընթաց, GTZ,  ք. Երևան
 • 2006 թ., Դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստում, IBC ծրագրով գործունեության 4-րդ ոլորտի 1, 2, 3 և 4 մոդուլների գծով ուսուցանման իրավունքի հավաստագիր, GTZ, ք. Երևան
 • 2005 թ., Դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստում, IBC ծրագրով գործունեության 3-րդ ոլորտի 5 և 6 մոդուլների գծով ուսուցանման իրավունքի հավաստագիր, GTZ, ք. Երևան
 • 2005 թ., Դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստում, IBC ծրագրով գործունեության 2-րդ ոլորտի 4 և 5 մոդուլների, 3-րդ   ոլորտի 1-4 մոդուլների գծով ուսուցանման իրավունքի հավաստագիր, GTZ, ք. Երևան
 • 2004 թ., Դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստում, IBC ծրագրով գործունեության 1-ին ոլորտի 1 և 2 մոդուլների, 2-րդ   ոլորտի 1-3 մոդուլների գծով ուսուցանման իրավունքի հավաստագիր, GTZ, ք. Երևան
 • 1981 թ., Կուլտուրայի աշխատողների որակավորման բարձրացման մշտական    գործող    դասընթաց, ք. Երևան

Շնորհակալագրեր՝

 • Благодарность по сохранению и дальнейщему развитию образования и за большой вклад в процветание города Гориса – культурной столице СНГ 2018 года, Международная духовного сотрудничества  Академия  единства  и  народов   мира, 06.06.2018, г. Москва

Լեզուներ՝ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային գիտելիքներ՝ Windows,  MS-Word, MS – Excel,  Power Point, Internet Explorer