ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-02/23

Ծածկագիր N ԵԴ-5-2023

Սկիզբ՝ 15.03.2023թ.

Ավարտ՝ 15.12.2023թ.

Ծրագրի վարչական կազմ

Տիգրան Վանդունց | ծրագրի ղեկավար, տ.գ.թ., դոցենտ, ԳՊՀ ռեկտոր

Արփինե Դինունց | ծրագրի համակարգող, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ, ԳՊՀ շարունակական կրթության և կարիերայի զարգացման բաժնի վարիչ

Ռուզաննա Թապտուղյան | ծրագրի հաշվապահ, ԳՊՀ գլխավոր հաշվապահ

Հասմիկ Միրզոյան | կադրային հաշվառման պատասխանատու, ԳՊՀ մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի ղեկավար

Անի Գալստյան | ծրագրի օգնական, ԳՊՀ շարունակական կրթության և կարիերայի զարգացման բաժնի մասնագետ

Դասընթացավարներ

Արկադի Հովհաննիսյան | Աշխատանքային օրենսդրություն

Արմինե Շալունց | Գնումների գործընթացի կազմակերպում

Սյուզաննա Պետրոսյան | Մենեջմենթ

Ռուզաննա Թապտուղյան | Հաշվապահական հաշվառում

Անահիտ Բաղդասարյան | Մեդիագրագիտություն

Մերի Գրիգորյան | Ընդհանուր անգլերեն

Արփինե Դինունց | Թվային հմտություններ

Նազելի Հախվերդյան | Սթրեսի կառավարում, Հաղորդակցման հմտություններ և հոգեբանական տեխնիկաներ

Սոնա Ալավերդյան | Թիմային աշխատանք, Ժամանակի կառավարում և ուշադրություն մանրուքներին, Խնդիրների լուծում և ստեղծարարություն, Առաջնորդության հմտություններ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԸՆԹԱՆՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎՃԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ծրագրի շրջանակում առկա և հեռավար ձևաչափերով կազմակերպվել են հետևյալ դասընթացները՝ մեդիագրագիտություն, ընդհանուր անգլերեն (A2, B1), թվային հմտություններ, մենեջմենթ, աշխատանքային օրենսդրություն, գնումների գործընթացի կազմակերպում, հաշվապահական հաշվառում, թվային հմտություններ, հաղորդակցման հմտություններ և հոգեբանական տեխնիկաներ, սթրեսի կառավարում, թիմային աշխատանք, ժամանակի կառավարում և ուշադրություն մանրուքներին, խնդիրների լուծում և ստեղծարարություն, առաջնորդության հմտություններ, ստեղծվել են էլեկտրոնային ուսուցման կառավարման հարթակներ:

ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌ ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Ծրագրի շրջանակում նոյեմբերի 29-ին տեղի ունեցավ աշխատանքի տոնավաճառ։ Աշխատանք առաջարկող 20 կազմակերպություններն ու ընկերությունները՝ 20 աշխատատեղի առաջարկով, և աշխատանք փնտրող երիտասարդները հնարավորություն ունեցան առերես հանդիպելու, ձեռք բերելու նախնական պայմանավորվածություններ: Տոնավաճառին մասնակցում էին կազմակերպություններ ամենատարբեր ոլորտներից՝ կրթություն, բիզնես, ֆինանսներ, միջազգային և այլն։ Տաղավարները մարդաշատ էին, երիտասարդները հետաքրքրվում էին թափուր հաստիքներով, իսկ գործատուները պատրաստակամորեն պատասխանում էին հարցերին ու ներկայացնում իրենց ընկերությունները, առաջարկվող թափուր աշխատատեղերը, կամավորական, կրթական և այլ ծրագրերը, ընկերությունում աշխատելու առավելություններն ու հեռանկարները։

Աշխատանքի տոնավաճառի ընթացքում անցկացվեց «Թիմային աշխատանք» թեմայով դասընթաց և 159 երիտասարդների շնորհվեցին հավաստագրեր:

ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԱՅԼ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Հետազոտությունը նպատակ ունի վերլուծելու Գորիսի պետական համալսարանում 2022 – 2023 թթ. գործող «Ոչ ֆորմալ կրթական գործիքակազմով մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորությունների, մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերի մասին երիտասարդների (այդ թվում՝ արցախյան վերջին պատերազմի մասնակիցների, պատերազմից ներազդված հասարակության այլ շերտերի երիտասարդների) իրազեկության և ներգրավվածության բարձրացման դասընթացների կազմակերպում» ծրագրի ազդեցությունը երիտասարդների կրթության և զբաղվածության հեռանկարների վրա: Ծրագիրը Սյունիքի մարզում գործող եզակի պետական ծրագրերից է, որն ուղղակիորեն ուղղված է Սյունիքի մարզի երիտասարդների զբաղվածության խնդրին: Ուսումնասիրվել են ծրագրի երկու առաջնային արդյունքները՝

– երիտասարդների՝ աշխատանքի, կրթության կամ վերապատրաստման մեջ լինելու ցանկություններ,

– երիտասարդների՝ կարիերայի զարգացմանն ուղղված մտադրություններ:

Վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ծրագրի մասնակիցների՝ կարիերայի զարգացմանն ուղղված մտադրությունները երկամյա ծրագրի ընթացքում աճել է: Հիմնավորվել է ծրագրի դրական ազդեցությունը երիտասարդների՝ աշխատանքի, լրացուցիչ կրթությամբ կամ վերապատրաստմամբ զբաղվելու ցանկության պակասով պայմանավորված ռիսկի նվազեցման վրա:

Ծրագրի ավարտը նախատեսվում է 2023  թվականի դեկտեմբերի 15-ին: