Admission to Master’s course

ԳՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրերով 2018-2019 ուստարվա ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը

                                                    12

Снимок (2)

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է 2017/18 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ԲԱԺՆԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

magistratur