Նաիրա Մեժլումյան

 

Դասախոս | Օտար լեզուների ամբիոն

 

 

Կրթություն

 • 1993 թ. – 1998 թ. – Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուների բաժին

Մասնագիտական գործունեություն

 • 1998 թ. – 2006 թ. – ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղի ռուսաց և օտար լեզուների ամբիոնում որպես ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուների դասախոս
 • 2006 թ.-ից մինչև այժմ Գորիսի պետական համալսարանի օտար լեզուների ամբիոն, անգլերեն լեզվի դասախոս
 • 2020 թ. – 2021 թ. – Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի շարունակական կրթության կենտրոն, անգլերեն լեզվի դասախոս

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

 • 2005, 2008, 2010 թթ. – Հայաստանում Ալիանս-Ֆրանսեզի կողմից կազմակերպված դասընթացներ
 • 03/2007-04/2007 թթ. – “B&B Customer Service” Համայնքային կապեր ծրագրի շրջանակում վերապատրաստում Միացյալ Նահանգների Վերմոնտ նահանգում
 • 05/2016 թ. – Անգլերենը հատուկ նպատակների համար մոդուլային դասընթաց (English for Specific Purposes Module Training, Erasmus+CBHE)
 • 11/2017-12/2017 թթ. – Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում (Information Literacy and Research skills in the Framework of ERASMUS +LNSS Project)
 • 06/2018 թ. – Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում (EMI Training in the Framework of ERASMUS +LNSS Project)
 • 08/2018 թ. – Ընդհանուր անգլերեն լեզվի վերապատրաստման դասընթաց (CELTA)
 • 10/2018 թ. – Ամենամյա մասնագիտական զարգացման վերապատրաստման դասընթաց (Penny Ur, Բրիտանական խորհուրդ)
 • 05/2019-06/2019 թթ. – IELTS –ի դասավանդման վերապատրաստման դասընթաց (Բրիտանական խորհուրդ)
 • 10/2019 թ. – Անգլերեն լեզվի ուսուցիչների կատարելագործման ամենամյա կոնֆերանս “TEACHING FOR SUCCESS” (Բրիտանական խորհուրդ)
 • 2020 թ. – Ուսուցիչների վերապատրաստում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի շարունակական կրթության կենտրոնում (AUA Open Education)
 • 01/2022 թ. – Մեկշաբաթյա վերապատրաստման դասընթաց (SMARTI) Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում, Պորտո, Պորտուգալիա

Կարդացվող դասընթացներ

Անգլերեն լեզվով բանավոր և գրավոր հաղորդակցում, անգլերեն լեզու մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում, անգլերեն լեզվի գործնական հնչյունաբանություն, անգլերեն լեզվի գործնական քերականություն

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն

Էլ. փոստ

nairamezhlumyan1976@gmail.com