Լիանա Սաշիկի Օհանյան

 

Ամբիոնի վարիչ | Օտար լեզուների ամբիոն

 

 

Կրթություն, գիտական կոչում և աստիճան

 • 1993 թ. – 1999 թ. – Երևանի Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտ, լեզվահասարակագիտական ֆակուլտետ, ֆրանսերեն բաժին
 • 2016 թ. – մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
 • 2017 թ. – դոցենտի գիտական կոչում

Մասնագիտական գործունեություն

 • 2000 թ. – 2006 թ.- ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղի ռուսաց և օտար լեզուների ամբիոն, ֆրանսերեն լեզվի դասախոս
 • 2006 թ. – 2009 թ.- Գորիսի պետական համալսարանի ռուսաց և օտար լեզուների ամբիոն, ֆրանսերեն լեզվի դասախոս
 • 2011 թ. – 2015թ. – ՀՀ «Սյունիք» ինստիտուտ, որակի ապահովման խմբի ղեկավար, հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս
 • 2015 թ.-ից մինչև այժմ Գորիսի պետական համալսարանի օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
 • 2015 թ. – 2018 թ.- ՀՀ «Սյունիք» ինստիտուտ, հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս /համատեղությամբ/
 • 2016 թ.-ից մինչև այժմ Գորիսի պետական համալսարանի օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ
 • 2018 թ.-ից Երևանի Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի Գորիսի մասնաճյուղ, հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս /համատեղությամբ/

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

 • 2005թ., 2008 թ.- Հայաստանում Ալիանս-Ֆրանսեզի կողմից կազմակերպված դասընթացներ
 • 2015 թ. – «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» /EMI Training in the Framework of ERASMUS-LNSS Project/
 • 2016 թ. հունիս – «Անգլերենը հատուկ նպատակների համար»
 • 2017 թ. հունիս – Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում Երևանի Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարանի և Լեհաստանի Լոդզ համալսարանի համագործակցությամբ կազմակերպված դասընթաց՝ «Ինչպես գրել արդյունավետ ծրագրերի առաջարկ»
 • 2017 թ. դեկտեմբեր – Պիլոտային դասընթաց՝ «Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ» (Information Literacy and Research skills in the Framework of ERASMUS +LNSS Project)
 • 2018 թ. մայիս – Դասավանդման նոր մեթոդների վերաբերյալ դասընթաց Erasmus+ HERITAG ծրագրի շրջանակում
 • 2021 թ. հոկտեմբերի 15- 60 ժամ ֆրանսերեն բանավոր խոսքի կատարելագործմանն ուղղված առցանց դասընթաց /l’Académie Français avec Pierre/
 • 2022 թ. – նոյեմբերի 23-ից հունվարի 3-ը, «Ֆրանսերենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդումն այսօր». «Կավիլամ»-ի կողմից առաջարկված զանգվածային բաց առցանց դասընթացներ/MOOC/, Վիշիի Ալիանս-Ֆրանսեզ /Parcours découverte/
 • 2022 թ. – հունվարի 27-ից փետրվարի 22-ը, «Ֆրանսերենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդումն այսօր». «Կավիլամ»-ի կողմից առաջարկված զանգվածային բաց առցանց դասընթացներ/MOOC/, Վիշիի Ալիանս-Ֆրանսեզ /Parcours avancé/
 • 2022 թ. ապրիլ – «Անգլերենը հատուկ նպատակների համար և կրեդիտների կուտակման և փոխանցման Եվրոպական համակարգ» /ESP and ECTS /Tuning Modular Training/

Կարդացվող դասընթացներ

Ֆրանսերեն լեզու, ֆրանսերեն լեզու մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում, կրթության միջազգային միտումներ, մանկավարժություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Օտար լեզվի ուսուցման մեթոդների, դասախոսների և ուսանողների փոխգործակցության կատարելագործման, բուհում կրթական միջավայրի բարելավման հիմնահարցեր

Անդամակցություն մասնագիտական կամ այլ խորհուրդներին

 • ԳՊՀ խորհրդի անդամ
 • ԳՊՀ գիտական խորհրդի անդամ
 • ԳՊՀ հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. փոստ

lianaohanyan76@gmail.com