Սվետլանա Սեյրանի Մանուչարյան

Դոցենտ | Բանասիրության և պատմաիրավագիտության ամբիոն

Կրթություն

 • 1987 թ. – 1998 թ. – Սյունիքի մարզի գ. Արծվանիկի միջնակարգ դպրոց
 • 1998 թ. – 2003 թ. – ՀՊՃՀ-ի Գորիսի կրթահամալիր («Հայոց լեզվի և գրականության» բաժին)
 • 2009 թ. հունվար – 2011 թ. մայիս – Երևանի Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
 • 2011 – 2016 թթ. – Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ՝ աստիստենտ

Գիտական աստիճան, կոչում

 • 2016 թ. – Բանասիրական գիտությունների թեկնածու (2016 թ.)՝ Ժ. 02. 01. «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ
 • 2021 թ. – ՀՀ ԲՈԿ-ի որոշմամբ ստացել է դոցենտի գիտական կոչում՝«Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ

 • 09/2003 թ. – 15/06/2011 թ. – Գորիսի պետական համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս
 • 15/06/2011 թ. – Գորիսի պետական համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ
 • 01/09/2018 թ. – 14/11/2019թ. – Գորիսի պետական համալսարանի հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ժամանակավոր պաշտոնակատար
 • 15/11/2019 թ. – 01/09/2020 թ. – Գորիսի պետական համալսարանի հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար
 • 01/09/2019 թ. –  24/09/2020 թ. – Գորիսի պետական համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի բանասիրության և պատմաիրավագիտության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար
 • 25/09/2020 թ.-ից մինչև այժմ Գորիսի պետական համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ժամանակավոր պաշտոնակատար
 • 10/03/2021 թ.-ից մինչև այժմ Գորիսի պետական համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի բանասիրության և պատմաիրավագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ

 • Գրաբար
 • Բարբառագիտություն
 • Լեզվաբանության ներածություն
 • Ընդհանուր լեզվաբանություն
 • Տարրական և միջին դպրոցում մայրենիի ուսուցման մեթոդագործընթացային և մեթոդալեզվական հիմունքները շարունակական ուսուցման համակարգում
 • Հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման տեսական հիմունքները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Հայոց լեզու, հայ բարբառագիտություն, գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Մասնագիտական և հասարակական գործունեություն

 • 19 հոկտեմբերի, 2017 թ.- մասնակցություն «Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը» ծրագրին
 • 2017 թ. նոյեմբեր – 30/12/2019 թ. – «Սյունիքի նյութական և հոգևոր(ոչ նյութական) ժառանգությունը» հայագիտական ծրագրի գիտաշխատող
 • 2017 թ. նոյեմբեր – 30/12/2019 թ. – «Սյունիք հայագիտության հանդես»-ի պատասխանատու խմբագիր և սրբագրիչ
 • 2021 թ. փետրվար – 30/12/2021 թ. – «Սյունիքի նյութական և հոգևոր(ոչ նյութական) ժառանգությունը» հայագիտական ծրագրի ղեկավար

Գիտաժողովների մասնակցություն

 • Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային երկրորդ գիտաժողով (ԳՊՀ, Գորիս, 17-19 հունիսի, 2011թ.)
 • «Ջահուկյանական ընթերցումներ». միջազգային գիտաժողով (ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան, 11-12 հունիսի, 2014թ.)
 • «Ջահուկյանական ընթերցումներ-2016». միջազգային գիտաժողով (ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան, 11-13 հունիսի, 2016թ.)
 • «Կայուն զարգացման հեռանկարները և մարտահրավերները 21-րդ դարում». հանրապետական միջբուհական գիտաժողով (ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Երևան, 28 նոյեմբերի, 2016թ.)
 • «Բակունցյան ընթերցումներ». հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Ակսել Բակունցի ծննդյան 118-ամյակին (Գորիս, 13 հունիսի, 2017թ.)
 • «Ջահուկյանական ընթերցումներ-2017». միջազգային գիտաժողով (ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան, 16-17 հունիսի, 2017թ.)
 • Հայ լեզվաբանության XI միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Ջոն Գրեպինի հիշատակին (1937-2016) (ՀՀ ԳԱԱ և ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան, 2-5 հոկտեմբերի, 2017թ.)
 • «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ». հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված ԳՊՀ-ի 50-ամյակին (Գորիս, 19-20 հոկտեմբերի, 2017թ.)
 • «Կովկասը՝ մեր ընդհանուր տուն» խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի 20-ամյակին (Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, Ստեփանակերտ, 27-29 հոկտեմբերի, 2017թ.)
 • Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 7-րդ գիտաժողով (ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան, 7 նոյեմբերի, 2017թ.)
 • Բակունցյան ընթերցումներ-120, հանրապետական գիտաժողով, ԳՊՀ, 14 հունիսի, 2019թ., Գորիս
 • Արամ Ղանալանյան-110, Հանրապետական երկօրյա գիտաժողով` նվիրված Արամ Ղանալանյանի ծննդյան110-ամյակին, 21-22 հունիսի, 2019թ., ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Ծաղկաձոր
 • «Մաթևոսյանական արձագանքներ-3» խորագրով միջազգային գիտաժողով,23 մայիսի, 2020 թ., Վանաձորի պետական համալսարան
 • «Հայ բառարանագրության արդի խնդիրներն ու հեռանկարը» միջազգային գիտաժողովի (Երևան, 8-9 հուլիսի, 2021թ.)
 • Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հիմնադրման 100-ամյակին (Երևան, հունիսի 23-24, 2022թ.)

Անդամակցություն մասնագիտական կամ այլ խորհուրդներին

 • «Սյունիք հայագիտության հանդես»-ի խմբագրական խորհրդի անդամ (2017թ. նոյեմբեր – 30/12/2021թ.)
 • «Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորման» անդամ (2019թ.-ի սեպտեմբերից)
 • ԳՊՀ խորհրդի անդամ (2020թ.-ի դեկտեմբերից)
 • Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի նախագահ
 • ԳՊՀ գիտական խորհրդի անդամ (2018թ.-ի սեպտեմբերից մինչ այժմ)
 • «Հայերէնագէտների Համահայկական Ընկերակցութեան» անդամ (2022թ.-ի մայիսից)

Վերապատրաստումներ

 • «Բիզնես անգլերեն» դասընթացի(Բ1 մակարդակ) շրջանակներում (առցանց, 2018թ., մարտից մինչև սեպտեմբեր)
 • Օտար լեզվի վերապատրաստման դասընթաց (ԳՊՀ, 2018թ., հունիսի 4-5)
 • Գավառի պետական համալսարանի կողմից Եվրոպական միության «ՍՄԱՐԹ» ծրագրի շրջանակներում իրականացված «Խնդիրների ստեղծարար լուծումներ» թեմայով (2020թ., հուլիս 15-19-ը)
 • «Ակադեմիական գրագիտության հիմունքները» բուհում վերապատրաստաման առցանց դասընթաց (2020թ.)
 • «Արդյունավետ դասավանդումից արդյունավետ ուսուցում» թեմայով վերապատրաստաման դասընթաց (2020 թ., դեկտեմբեր)
 • «Հանրային խոսք. խոսքի մշակույթ» (Գորիս, 2021թ., հոկտեմբեր)
 • «Աջակցություն անգլերենով դասավանդման (EMI) նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» (SMARTI) ծրագրի շրջանակում (ԳՊՀ, 2022 թ., մարտի 29-ից մինչև ապրիլի 14-ը)

Հրատարակած աշխատություններ

1 մեթոդական ուղեցույց, 1 թեզիս, 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 1 մենագրություն, 25 գիտական հոդված

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ

Windows XP, MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), Photoshop

Էլ.փոստ

smanucharyan81@mail.ru