Ռիմա Մամիկոնի Ստեփանյան

Բ.գ.թ., դոցենտ | Բանասիրության և պատմաիրավագիտության ամբիոն

Կրթություն

 • 1994 թ. – 1999 թ. – Երևանի պետական համալսարան, բանասիրության ֆակուլտետ, «Հայոց լեզվի և գրականության» բաժին
 • 2009 թ. – 2012 թ. – ՀՊՄՀ, ասպիրանտուրա, հայցորդ

Գիտական աստիճան

 • Ատենախոսության թեմա` «Հրաչյա Թամրազյանի պոեզիան»
 • 2012 թ.- Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան՝ «Նորագույն շրջանի հայ գրականություն» մասնագիտությամբ (Ժ.01.02)

Աշխատանքային փորձ

 • 2004 թ. – 2011 թ. – Գորիսի պետական քոլեջ, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս
 • 2008 թ. – 2011 թ. – Գորիսի պետական համալսարան, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս (արտաքին համատեղությամբ)
 • 2012 թ.-ից մինչև այժմ Գորիսի պետական համալսարան, բանասիրության և պատմաիրավագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ

 • Հայ հին և միջնադարյան գրականություն (բակալավր)
 • Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
 • Հայ գրաքննադատության պատմություն
 • Արտասահմանյան գրականություն
 • Ռուս գրականության պատմություն
 • Հայ հին և միջնադարյան գրականության հիմնական ուղղություններն ու ժանրերը (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

 • Հայ և համաշխարհային գրականություն
 • Գրական քննադատություն

Հրատարակած աշխատություններ

 • «Արդի հայ պոեզիայի զարգացման միտումները (Հրաչյա Թամրազյանի փորձը)», Հայագիտական հանդես, թիվ 1-2, Երևան, 2010թ., էջ 62-67
 • «Քնարական անհատը Հրաչյա Թամրազյանի ստեղծագործություններում», Հայագիտական հանդես, թիվ 2-3, Երևան, 2010թ., էջ 54-59
 • «Հրաչյա Թամրազյանի հայրենասիրական մոտիվը», Գարուն», թիվ 7-8, Երևան, 2011թ., էջ 81-85
 • «Բառը ձգտում է հավիտենության», Հայագիտական հանդես, թիվ 1(15), Երևան, 2011թ., էջ 70-73
 • «Միֆակիրառումը Սերո Խանզադյանի «Հորս հետ և առանց հորս» ինքնակենսագրական վիպակում», «Նոր տպագրիչ», Գիտական նյութերի ժողովածու, Հայագիտություն: Սյունիք, 2016թ., թիվ 1, Երևան, էջ 109-125
 • «Անհատի ողբերգությունը Սերո Խանզադյանի «Հորս հետ և առանց հորս» ինքնակենսագրական վիպակում», Հայագիտական հանդես, թիվ 3(41), Երևան, 2018թ., էջ 45-58
 • «Վազգենը Հրաչյա Թամրազյանի չափածոյում», «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 3(18), «ԵՊՀ»  հրատ., Երևան, 2018թ., էջ 216-226
 • «Հոր կերպարը Սերո Խանզադյանի «Հորս հետ և առանց հորս» ինքնակենսագրական վիպակում», «Արմավ» հրատ․, «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2019, էջ 471-484
 • «Սուրբգրային միֆերը Հրաչյա Թամրազյանի պոեզիայում», Հայագիտական հանդես, թիվ 1(46), Երևան, 2019թ., էջ 57-69
 • «Դիմակը Հրաչյա Թամրազյանի պոեզիայում», Հայագիտական հանդես, թիվ 3(45), Երևան, 2020թ., էջ 53-63
 • «Արքետիպը որպես փորձի փոխանցման ունիվերսալ միջոց (Սերո Խանզադյանի «Հորս հետ և առանց հորս» վիպակը)», Պատմություն և քաղաքականություն, Գիտական հանդես, Երևան, 2020, թիվ 1(6), էջ 80-92
 • «Հետսևակյան շրջանի պոեզիայի (1960-1990) առաջընթացի միտումները, ուսուցման յուրահատկությունները բուհում», Հայագիտական հանդես, թիվ 2, Երևան, 2020թ., էջ 178-188

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն (բառարանով)

Էլ.փոստ

rima_stepanyan_1976@mail.ru