Թամարա Բորիկի Անդրեասյան

 

Բ.գ.թ., ասիստենտ | Բանասիրության և պատմաիրավագիտության ամբիոն

 

 

Կրթություն

 • 1988 – 1996 թթ. – Սյունիքի մարզի գ. Արծվանիկի միջնակարգ դպրոց
 • 1996 – 1999 թթ. – Կապանի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց
 • 1999 – 2004 թթ. – ՀՊՃՀ-ի Գորիսի կրթահամալիր («Հայոց լեզվի և գրականության» բաժին)
 • 2015 – 2021 թթ. – ԵՊՀ ակադեմիկոս Հ. Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան

 • Թեկնածուական թեմա – «Լևոն Բաշալյանը արևմտահայ ութսունականների գրական շարժման համապատկերում», 2021թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ

 • 01.09.2007 թ. – 30.08.2013 թ. – Գորիսի պետական համալսարանի մանակավարժական հումանիտար  մասնագիտությունների ֆակուլտետի գործավար
 • 2013 թ. – 2020 թ. – Գորիսի պետական համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս
 • 08.01.2020 թ.-ից մինչև այժմ Գորիսի պետական համալսարանի բանասիրության և պատմաիրավագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ

 • Հայ գրականության պատմություն (19-րդ դարի 2-րդ կես)
 • Հայ գրականության պատմություն (20-րդ դարասկիզբ)
 • Արտասահմանյան գրականության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Հայ գրականության պատմություն, արևմտահայ գրականություն, արտասահմանյան  գրականություն, գրականության տեսություն

Գիտաժողովների մասնակցություն

 • 17-19 հունիսի, 2011թ. – Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային երկրորդ գիտաժողով
 • 28 նոյեմբերի, 2016թ. – ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Երևան, «Կայուն զարգացման հեռանկարները և մարտահրավերները 21-րդ դարում». հանրապետական միջբուհական գիտաժողով
 • 27-29 հոկտեմբերի, 2017թ. – Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, Ստեփանակերտ, «Կովկասը՝ մեր ընդհանուր տուն» խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի 20-ամյակին
 • 28-29 նոյեմբերի, 2019թ. – Հայաստանի ազգային գրադարան, Երևան, «Հայ մամուլի դերը ազգային արժեհամակարգի ձևավորման և պահպանման գործում. ընտանիք, հայրենիք, եկեղեցի»

Վերապատրաստումներ

 • Օտար լեզվի վերապատրաստման դասընթաց (ԳՊՀ, 2018թ., հունիսի 4-5)
 • Գավառի պետական համալսարանի կողմից Եվրոպական միության «ՍՄԱՐԹ» ծրագրի շրջանակներում իրականացված «Խնդիրների ստեղծարար լուծումներ» թեմայով (2020թ., հուլիս 15-19-ը)
 • «Հանրային խոսք. խոսքի մշակույթ» (Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի շարունակական կրթության բաժին, Գորիս, 2021թ., հոկտեմբեր)
 • «Աջակցություն անգլերենով դասավանդման (EMI) նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» (SMARTI) ծրագրի շրջանակում (ԳՊՀ, 2022թ., մարտի 29-ից մինչև ապրիլի 14-ը)

Հրատարակած աշխատություններ

8 գիտական հոդված

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ)

Էլ.փոստ

tamaraandreasyan@gmail.com