Գոհար Կարենի Սահակյան

 

Բ.գ.թ., ասիստենտ | Բանասիրության և պատմաիրավագիտության ամբիոն

 

 

Կրթություն

  • 1996 – 2006 թթ. – Գորիսի Յու. Բախշյանի անվան թիվ 3 միջնակարգ դպրոց
  • 2006 – 2010 թթ. – Գորիսի պետական համալսարան, «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն (բակալավրիատ)
  • 2010 – 2012 թթ. – Գորիսի պետական համալսարան, «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն (մագիստրատուրա)
  • 2012 թ. – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, հայցորդ

Գիտական աստիճան

  • Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
  • Թեկնածուական թեմա՝ «Հակոբ Կարապենցի փոքր արձակը. գրական առնչություններ», 2021 թ., ԵՊՀ, գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ /012/

Աշխատանքային փորձ

  • 2010 – 2012 թթ. – Գորիսի պետական համալսարան, գրականության ամբիոն, լաբորանտ
  • 2012 թ.-ից մինչ այժմ Գորիսի պետական համալսարան, բանասիրության և պատմաիրավագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա, մանկական գրականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Սփյուռքահայ գրականություն, նորագույն շրջանի հայ գրականություն, մանկական գրականություն, հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա, արտասահմանյան գրականություն, ռուս գրականություն

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն