«Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, №1 2020 (14), Երևան, 2020,- 200 էջ

«Սյունիք» հայագիտական տարեգրքի սույն համարում տեղ են գտել «Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը» ծրագրի գիտաշխատողների, ոլորտի մասնագետների՝ Սյունիք-Արցախի հայագիտության հիմնահարցերին նվիրված ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև Ակսել Բակունցի ծննդյան 120-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի (ԳՊՀ, 2019 թ., հունիս) նյութերը, որոնք երաշխավորվել են խմբագրական խորհրդի կողմից:

 

 

 

 

 

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Նախագահ` Արտուշ Ղուկասյան, Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտոր, ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գլխավոր խմբագիր` Թեհմինա Մարության, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Անդամներ`

Գևորգ Ստեփանյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վանո Եղիազարյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Թամար Հայրապետյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

Հայկանուշ Մեսրոպյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

Համո Սուքիասյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Սվետլանա Մանուչարյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Լիլիթ Թունյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու


Բովանդակություն

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Գևորգ Ստեփանյան
Հաբանդ-Ձագեձոր գավառի Սուրբ Գրիգորիս եկեղեցու տեղորոշման հարցի շուրջ | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 7-27


Վանո Եղիազարյան
Ռոստոմ Թումանյանի կերպարը Ակսել Բակունցի ստեղծագործության մեջ) | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 28-38


Թամար Հայրապետյան
Ակսել Բակունցի «Բրուտի տղան» պատմվածքի ժողովրդագիտական և մշակութաբանական հենքը | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 39-50


Հայկանուշ Մեսրոպյան
Հայերենի բարբառները Ակսել Բակունցի ստեղծագործություններում հենքը | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 51-58


Թեհմինա Մարության
Շուշիի հայերի 1920 թ. կոտորածների անդրադարձը «Մշակ» թերթում | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 59-68


Ստյոպա Պետոյան
Նոր էջեր 1828-1835 թթ. Շուշիում տպագրվածգրքերի պատմությունից | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 69-86


Արմեն Ավանեսյան
Տեսիլը Ակսել Բակունցի պատմվածքներում | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 87-93


Գայանե Շաբունց
Սյունյաց իշխանուհի Մինա խաթունի նվիրատվական ու շինարարական գործունեությունը | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 94-102


Սվետլանա Մանուչարյան
Դարձվածային միավորները Ակսել Բակունցի «Կարմրաքար» վեպում | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 103-115


Սվետլանա Պողոսյան
Հայկական տարազի ու զարդարանքի արտացոլանքը Ակսել Բակունցի երկերում | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 116-123


Լիլիթ Թունյան
Ստալինյան հալածանքները և Սերո Խանզադյանի «Կոստի քեռին» պատմվածքի հիմքն ու գրության շարժառիթները երկերում | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 124-129

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Թեհմինա Մարության
Նորահայտ դրվագներ Համո Սահյանի և Սիմոն Սիմոնյանի լիբանանյան առնչություններից | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 131-142


Գրիշա Սմբատյան
Ղարաքիլիսայի հերոս հրետանավորը՝ Գուրգեն Տեր-Մովսիսյանը | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 143-165


Համլետ Գևորգյան
Զանգեզուրյան ազատամարտի արձագանքները 1919 թ.-ի ռուսալեզու մամուլում | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 166-193


ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ | Սյունիք» հայագիտական տարեգիրք, Երևան, №1 2020 (14), էջ 194-197