Գայանե Գրիշայի Շաբունց

ԳՊՀ ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի ղեկավար
gsabunc@gmail.com
+374  77 63 73 20, +374  99 63 73 20

 

 

Կրթություն՝

  • 1991 թ. – 2001 թ. Գորիսի Յու. Բախշյանի անվան թիվ 3 միջնակարգ դպրոց
  • 2001 թ. -2006 թ. Գորիսի պետական համալսարան, «Պատմություն» մասնագիտություն
  • 2011 թ. ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, հայցորդ

Աշխատանքային փորձ՝

  • 2006 թ. – 2022 թ. Գորիսի պետական համասլարան, Պատմության և իրավագիտության ամբիոնի ասիստենտ
  • 2010 թ. – 2013 թ. դեկանի տեղակալ պատմաիրավագիտության ֆակուլտետ
  • 2013 թ. – 2016 թ. դեկանի պաշտոնակատար հումանիտար մանագիտությունների ֆակուլտետ
  • 2016 թ. – 2018 թ. պատմության և իրավագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
  • 2020 թ. – 2022 թ. Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման բաժնի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ՝

  • Հայոց պատմություն (միջնադար, նոր շրջան)
  • Քաղաքական մտքի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ Սյունյաց կանանց նվիրատվական և շինարարական գործունեությունը

Լեզուներ՝ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ՝ MC Office, Internet