Տաթևիկ Սուրենի Գրիգորյան

 

Դասախոս | Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն

 

 

Կրթություն

 • 1973 թ. – 1978 թ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, կենսաբանա-քիմիական ֆակուլտետ
 • 1994 թ. «Հմուտ ուսուցիչ» տարակարգ՝ շնորհված ՀՀ Լուսավորության նախարարության ատեստավորման կենտրոնական հանձնաժողովի կողմից
 • 1991 թ. «Ավագ ուսուցիչ»՝ շնորհված ՀՀ Լուսավորության նախարարության ատեստավորման կենտրոնական հանձնաժողովի կողմից

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1978 – 2001 թթ. Վերիշենի միջնակարգ դպրոց, քիմիայի և կենսաբանության ուսուցչուհի
 • 1996 – 2002 թթ. Գորիսի Գ. Խաչատրյանի անվան բժշկական ուսումնարան, «Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա» առարկայի դասախոս
 • 1999 – 2006 թթ. ՀՊՃՀ ԳՄ դասախոս
 • 2000 – 2005 թթ. «Զանգակ- 97» հրատարակչության, «Տաթև գիտակրթական համալիր»-ի Սյունիքի մասնաճյուղի պատասխանատու
 • 2006 թ.-ից մինչ այժմ ԳՊՀ կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

 • Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա
 • Կենսաբանության ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա
 • Սեռականություն և սեռական վերարտադրության իրավունք
 • Կենսաբանության մեթոդաբանության և գիտամեթոդական դասընթացներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Մասնագիտական բնագավառի նորույթներ, դասավանդման մեթոդիկա, մարդու օրգանիզմի կառուցվածքա-գործառական տարիքային և անհատական առանձնահատկություններ

Վերջին հրատարակումներ

 • «Վահանաձև գեղձի հորմոնալ կարգավորումը որպես վերարտադրողական առողջության հիմք», ՀՌՀ միջաազգային 14-րդ տարեկան գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, ՀՌՀ հրատ., 2020
 • «Մարդու մարսողական համակարգը», ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Գորիս, «Կոմպ Թրավլ» ՍՊԸ, 2016 թ.
 • Изучение антиоксидантных свойств лекарственных растений Горисского региона Армении. Журнал «Химия растительного сырья», 2013 г.
 • «Մարդու օրգանիզմի աճի և զարգացման տարիքային առանձնահատկությունները», ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Գորիս, 2012 թ.
 • «Օրգանիզմի հորմոնալ կարգավորման առանձնահատկությունները, դրսևորումներն ու դրանց հետևանքները» ԳՊՀ միջազգային  I գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, «Զանգակ-97», 2011 թ.
 • «Օրգանիզմի կենսական գործընթացների կարգավորումը որպես հարմարվածություն միջավայրին», ԳՊՀ միջազգային  I գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, «Զանգակ-97», 2010 թ.
 • «Մարդու օրգանիզմի աճի և զարգացման տարիքային առանձնահատկությունները որպես առողջ ընտանիքի հիմք», ԱրՊՀ, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Պրակ II, Ստեփանակերտ, 2009 թ.
 • «Մարդու նորմալ անատոմիայի ատլաս», ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Զանգակ-97», 2008 թ.

Վերապատրաստումներ

 • 2004 թ. – 2005 թ. IREX-ի Հայաստանում մանկավարժական կադրերի պատրաստման աջակցության և ուսումնական ծրագրերի բարեփոխման PSE I ծրագիր
 • 2021 թ. «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացված հանրակրթական ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստում՝ «Մասնագիտական զարգագացում» մոդուլով

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, լատիներեն, անգլերեն

Էլ. փոստ

tatev.grigoryan55@gmail.com