Շուշանիկ Վալերիկի Շալունց

 

Դոցենտ | Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն

 

 

Կրթություն

  • 1982 թ. – 1993 թ. Ս․Խանզադյանի թիվ 6 միջնակարգ դպրոց, ք. Գորիս
  • 1994 թ. – 1999 թ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում

  • 2015 թ.-ին Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
  • 2016 թ.-ին դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային գործունեություն

  • 2000 թ.-ին ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն, լաբորանտ
  • 2000 – 2006 թթ.  ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ, կենսաբանության ամբիոն, դասախոս
  • 2006 թ.-ից մինչ այժմ ԳՊՀ կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն, դասախոս
  • 2016 թ. – ԳՊՀ կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրի կրթական ծրագիր՝ Բնապահպանություն և էկոլոգիայի հիմունքներ, ընդհանուր կենսաքիմիա, բույսերի ֆիզիոլոգիա, «Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացի դասավանդման մեթոդիկա, Կենդանական համակարգեր, կազմակերպման մակարդակներ

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր՝ Բույսերի հարմարվողականության և դիմացկունության ֆիզիոլոգիա, մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, ՀՀ բուսական աշխարհի բազմազանության առանձնահատկությունները, բույսերի աճի, զարգացման և ծերացման առանձնահատկությունները, բնապահպանական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Էկոհամակարգերի մոնիթորինգ, հիդրոէկոլոգիա, հողերի էկոլոգիա

Գիտական աշխատանքներ

6 գիտական հոդվածի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հեղինակ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Էլ. փոստ

coolaleq@yandex.ru