ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող  գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում երկակի նշանակության ծրագրերի աջակցության հայտերի ընտրության մրցույթ: Մրցույթին մասնակցելու հայտի դիմումը ներկայացվում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության[…]

 

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեն և Հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամը հայտարարում են գիտական հետազոտությունների համատեղ ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ – ՀՀՌՀ – 2020» մրցույթ: Մրցույթին գիտական նախագծերի հայտերը ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության գիտնականներից կազմված խմբերի կողմից: Հայաստանյան խմբում կարող է[…]

 

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ` ԳՊՀ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԳՊՀ hարգելի՛ աշխատակից, ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ԳՊՀ արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի ու օտար լեզուների ամբիոնի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է անգլերենի դասընթացը` նախատեսված ԳՊՀ աշխատակիցների համար: Դասընթացի նպատակն է խթանել համալսարանի միջազգայնացումը՝ նպաստելով ԳՊՀ աշխատակիցների անգլերենի իմացության և հաղորդակցման գրավոր ու[…]

 

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ «ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ. ՍՅՈՒՆԻՔ» ՀԱՆԴԵՍԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԸ

2018-2019 ուսումնական տարում ԳՊՀ-ն շարունակել է արդյունավետ կերպով իրականացնել ՀՀ Գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող «Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը» թեմայով գիտական ծրագիրը, ինչի նպատակն է ԳՊՀ-ի գիտական ներուժն օգտագործելով` ուսումնասիրել և հանրությանը ներկայացնել Սյունիքի պատմամշակութային ժառանգությունը: Ծրագրի շրջանակում կատարվել են[…]

 

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՊՀ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ

Հարգելի՛ դիմորդներ, Ձեզ ենք ներկայացնում Գորիսի պետական համալսարանի առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով 2020-2021 ուստարվա ընդունելության մասնագիտությունների և քննությունների ցանկը (տե՛ ս ՀՀ կառավարության 28 նոյեմբերի 2019 թվականի N1674-Ն որոշումը) : Տեղեկացնենք նաև, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների,[…]

 

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ Է ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԸ

ԳՊՀ-ն իր ռազմավարական զարգացման ծրագրի գերակայությունների համաձայն` արտաքին ու ներքին շահակիցների հետ համագործակցության մշակույթի ձևավորման, կրթության բնագավառում առաջավոր փորձի փոխանակման, կրթության բովանդակությանը և որակին ներկայացվող պահանջների ու չափանիշների ապահովման, ինչպես նաև մի շարք այլ գործոններով պայմանավորված, վերջին տարիներին նոր ու[…]

 

ԱՐՊՀ ԵՎ ԳՊՀ ՄԻՋԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ

Հիմք ընդունելով միջբուհական համագործակցության ապահովման, գիտատեխնիկական և կադրային կարողությունների լիարժեք օգտագործման և առաջավոր փորձի փոխանակման անհրաժեշտությունը` հունվարի 23-ին ԱրՊՀ-ում Արցախի պետական և Գորիսի պետական համալսարանների միջև ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր: ԱրՊՀ ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը, կարևորելով համագործակցության հուշագրի կնքումը, նշել է,[…]

 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԵՐ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՑ

Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը հրավիրում է ԳՊՀ աշխատակիցներին` մասնակցելու «Պատմություն և քաղաքականություն. կեղծարարություն, ֆոբիա, առասպելաստեղծություն» խորագրով միջազգային գիտաժողովին, որը տեղի կունենա 2020 թվականի մարտի 14-ին: Գիտաժողովի շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ բաժինների աշխատանքները. Պատմություն, քաղաքագիտություն, իրավունք, տարածաշրջանագիտություն, փիլիսոփայություն, միջազգային հարաբերություններ, Տնտեսագիտություն,[…]

 

ԳՊՀ-ՈՒՄ ՈՒԺԻ ՄԵՋ Է ՄՏԵԼ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ԿԱՐԳ

2019թ. դեկտեմբերի 26-ի գիտական խորհրդի նիստում հաստատվել և ուժի մեջ է մտել Գորիսի պետական համալսարան ՊՈԱԿ-ի գործավարության կարգը, որով սահմանվում է համալսարանի գործավարության կազմակերպումն ու իրականացումը(համալսարանի աշխատակազմի կառավարման բաժնում մտից թղթակցության ընդունումը, գրանցումն ու շարժը, աշխատակազմում հանձնարարականների ձևակերպումը, ռեկտորի խորհրդակցությունների[…]

 

ԳՈՒՄԱՐՎԵՑ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Դեկտեմբերի 26-ին Գորիսի պետական համալսարանում գումարվեց գիտական խորհրդի տարեվերջյան նիստ` հագեցած օրակարգով: Լսվեցին դեկանների և ստորաբաժանումների ղեկավարների տարեկան հաշվետվությունները, որոնց շուրջ ծավալվեց ակտիվ քննարկում: Ընդհանուր առմամբ ԳՊՀ երեք ֆակուլտետների ու ստորաբաժանումների գործունեությունը հաշվետու ուսումնական տարում կրել է կազմակերպված, պլանաչափ ու[…]