ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ

«Գիտահետազոտական և կրթական կենտրոն» լրացուցիչ մասնագիտական կրթության մասնավոր հաստատությունը(Ռուսաստան) հրավիրում է մասնակցելու միջազգային գիտագործնական գիտաժողովների հետևյալ թեմաներով. Թեմա 1. «Ժամանակակից գիտություն. արդիական հիմնախնդիրներ, ձեռբքերումներ և նորարարություններ» (2020թ. մայիսի 29)  Թեմա 2. «Գիտության և պրակտիկայի ինտեգրումը ժամանակակից աշխարհում» (2020թ. հունիսի 26)[…]