Useful links

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Web of science շտեմերան

Scopus շտեմերան

E Library  (РИНЦ) շտեմարան

Հայաստանի ատենախոսությունների էլեկտրոնային շտեմարան

Springer  շտեմերան

Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ գիտության զարգացման հիմնադրամ

Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամ

ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան

Հայկական ազգային տեղեկատվական կետ HORIZON 2020

Գործընկերներ