Շալունց Հերմինե Մարտունի

Ծնվ.՝ 03.07.1978

E-mail:  hermine1978sh@mail.ru

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 2015-2017թթ. Գորիսի պետական համալսարան  ք. Գորիս
Մանկավարժության մագիստրոս/Կրթության կառավարում
2008-2012թթ. Մ. Մաշտոցի անվ. համալսարան ք. Երևան
1995-1999թթ. Օտար լեզուների <<Կարին>> ինստիտուտ ք. Գորիս
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ Դասընթացավար
27.05.2019-15.06.2019թթ. Գորիսի պետական համալսարան

/ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննություններին նախապատրաստելու նպատակով վերապատրաստում/

ք. Գորիս
Տնօրեն
2016թ.- <<Գորիսի տարածքայի մանկավարժահոգեբանական                                                                                                 աջակցության կենտրոն>> ՊՈԱԿ ք. Գորիս
Տնօրեն
2014թ.- <<Գորիսի թիվ 1 հատուկ դպրոց>> ՊՈԱԿ ք. Գորիս
Ուսուցիչ
1997-2016թթ. <<Գորիսի թիվ 1 հատուկ դպրոց>> ՊՈԱԿ ք. Գորիս
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
  1. Հաստատության ղեկավարման հիմնահարցերը և ֆոնդահայթայթման հնարավորությունները, վերապատրաստման դասընթաց, ՅՈՒՆԻՍԵՖ, <<Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ>>, ք. Երևան, 2018թ.
  2. Ներառական կրթության թեմայով ուսուցչի օգնականի վերապատրաստողի վերապատրաստման երկօրյա մոդուլային ուսուցման դասընթաց, Հույսի կամուրջ, Կրթության ազգային ինստիտուտ, ք. Գորիս, 2017թ.:
  3. Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություննրի  կազմակերպման հմտություններ (վերապատրաստման մոդուլային ուսուցման դասընթաց), ՀՄԿ, Հույսի կամուրջ, ք. Գորիս, 2015թ.:
  4. «Ֆրանկոֆոնիան Հայաստանում» Ֆրանսիայի կամավորների կողմից անցկացվող  վերապատրաստում, ք. Գորիս, 2014թ.:
  5. Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք ստանալու նպատակով վերապատրաստում, Կրթության ազգային ինստիտուտ, ք. Գորիս, 2014թ.:
  6. «Ֆրանս-Ալիանս»-ի կողմից կազմակերպած վերապատրաստում, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ-ում Ֆրանսիայի դեսպանություն, ք. Գորիս, 2013թ.:
  7. Մանկավարժական մասնագիտական ատեստավորում, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական                                                            համալսարան, ք. Երևան, 2012թ.:
  8. «Ֆրանսերեն լեզվի մանկավարժություն և դիդակտիկա» վերապատրաստում, Կրթության ազգային ինստիտուտ, ք. Գորիս, 2012թ.
  9. «Ֆրանսերենը որպես օտար լեզու» վերապատրաստում, Կրթության ազգային ինստիտուտ, ք. Գորիս, 2010թ.:
  10. Ֆրանսիայի կամավորների կողմից  անցկացվող  մասնագիտական  դասընթացներ, ք. Գորիս, 2004թ.:                                                                                                    
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ MS Office, G-suite