Շալունց Արմինե Վլադիկի

Ծնվ.՝ 09.08.1978

E-mail: ashalunts@rambler.ru

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 1996-2001թթ. Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ք. Երևան
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ Ֆինանսատնտեսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնի գլխավոր  մասնագետ, գնումների համակարգող
2002թ.- Գորիսի համայնքապետարան   ք. Գորիս
Դասընթացավար
27.05.2019-15.06.2019թթ. Գորիսի պետական համալսարան  

/ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննություններին նախապատրաստելու նպատակով վերապատրաստում/

ք. Գորիս
Դասախոս
2009թ.- Գորիսի պետական համալսարան   Ք. Գորիս
Ծրագրի խորհրդատու
01.12.2009-01.05.2010թթ. «Գորիսի զարգացման կենտրոն» ՀԿ Ք. Գորիս
Ծրագրի համակարգող
01.05.2011-01.11.2011թթ. «Գորիսի քաղաքացիական կրթության կենտրոն» ՀԿ   ք. Գորիս
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 1. Գնումների համակարգողների վերապատրաստման դասընթաց, Գերմանիայի Միջազգային Համագործակցության Ընկերություն (ԳՄՀԸ) և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, 2018թ. հունիս-2019թ. հունիս:
 2. Heritag/Erasmus+ ծրագրի  շրջանակներում <<Դասավանդման նոր մեթոդներ>> դասընթաց, ք. Գորիս, 2018թ.:
 3. Համայնքային զարգացում թեմայով դասընթաց, ՄԱԶԾ, 2017թ.:
 4. <<Լավ տեղական ինքնակառավարում  Հարավային Կովկասում>> ծրագիր, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, GIZ, 2017թ.:
 5. ՏԻՄՆ-երի ֆինանսական ռեսուրսների համեմատական վերլուծություն թեմայով դասընթաց, Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, 2017թ.:
 6. Պետական գնումների գործընթացը Հայաստանում, GIZ, 2017թ.:
 7. Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման Ծրագիր, ՀՏԶՀ, 2016թ.:
 8. Մասնագիտական վերապատրաստումներ, <<Գնումների աջակցման կենտրոն>>,    ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, 2002-2017թթ.:
 9. Գնումների գործընթացի կազմակերպում, «Ուսուցման կենտրոն» ՊՈԱԿ, 2012թ.:
 10. Էթիկայի կանոնների, հաղորդակցման, միջանձնային որակների և կոռուպցիոն ռիսկերի դրսևորումները, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, 2012թ.:
 11. Աղտոտիչների արտանետումների և տեղափոխման ռեգիստրների մասին արձանագրության իրականացման ուսուցում, OSCE երևանյան գրասենյակ և ԱԶԳԿ կենտրոն ՀԿ, 2010թ.:
 12. Համայնքային ծառայությունների բարելավում համատեղ ջանքերով, Տեղական ինքնակառավարման ծրագիր 3-րդ փուլ, 2009-2010թթ.:
 13. Հասարակայնության և ԶԼՄ-ների հետ կապերը ՏԻՄ-ում, Բիզնեսի աջակցման կենտրոն, 2010թ.:
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ MS Office, G-suite