Հովհաննիսյան Արկադի Վալերիկի

Ծնվ.՝ 24.02.1981

E-mail: arkadihov@mail.ru 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ , ԼԻՑԵՆԶԻԱ 1998-2003թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ք. Երևան
Պատմության և իրավագիտության ուսուցիչ /դիպլոմավորված մասնագետ/
2012-2014թթ. Եվրասիա միջազգային համալսարան ք. Երևան
Իրավագիտության բակալավր
2015-2016թթ. ՀՀ փաստաբանական դպրոց ք. Երևան
Ունկնդիր
27.01.2017թ. մինչ այսօր ՀՀ փաստաբանների պալատ ք. Երևան
Փաստաբան, պալատի անդամ
27.05.2017թ. մինչ այսօր ԱՀ փաստաբանների պալատ ք. Ստեփանակերտ
Հավատարմագրված փաստաբան

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2001-2002թթ. Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական մասնագիտացված դպրոց ք. Երևան
Պատմության և իրավագիտության ուսուցիչ
01.12.2003-11.12.2004թթ. <<Սիսիանի պետական  հումանիտար  քոլեջ>>  ՊՈԱԿ ք. Սիսիան
Պատմության և իրավունքի ամբիոնի վարիչ
28.08.2003-11.12.2004թթ., 07.01.2007-01.09.2009թթ. և 01.09.2009-30.08.2011թթ. <<Սիսիանի պետական  հումանիտար  քոլեջ>>  ՊՈԱԿ ք. Սիսիան
Իրավագիտության դասախոս 
01.02.2007-31.07.2007թթ. , 01.12.2007-01.02.2011թթ. և 01.10.2014-27.10.2014թթ. <<Միջազգային փորձի ուսումնասիրության գիտական կենտրոն>> ՀԿ ք.  Սիսիան
Ծրագրերի ղեկավար
11.03.2007-30.04.2007թթ. և 07.11.2007-15.12.2007թթ. <<Երիտասարդական  գիտա-մշակութային>> ՀԿ ք.  Սիսիան
Դասընթացավար
01.12.2007-30.04.2009թթ., 01.10.2013-30.04.2015թթ., 30.04.2015-03.08.2015թթ.,15.10.2016-30.11.2016թթ., 01.11.2017-31.12.2017թթ., 04.08.2018թ. մինչ այսօր <<Ընդդեմ իրավական կամայականության>> ՀԿ

Սիսիանի քաղաքացիական կենտրոն

ք. Սիսիան
Իրավաբան
25.03.2009-01.10.2013թթ. Սիսիանի քաղաքապետարան ք. Սիսիան
Իրավաբանական բաժնի պետ, Գլխավոր մասնագետ/իրավաբան
02.09.2013-21.02.2014թթ. <<Համայնքային իրավաբանների միավորում>> ՀԿ ք.  Ալավերդի
Իրավաբան/փորձագետ
10.04.2014-17.04.2014թթ <<Գործընկերություն և Ուսուցում>> ՀԿ ք.  Գորիս
Դասընթացավար 
02.03.2015-03.04.2015թթ. <<Սոցիալական ինտեգրացիայի և զարգացման կենտրոն>> ՀԿ մ. Սյունիք
Փորձագետ-դասընթացավար
01.06.2016-31.08.2016թթ. <<Սիսիանի կանանց ռեսուրս կենտրոն>> հիմնադրամ ք. Սիսիան
Փորձագետ-դասընթացավար
01.11.2016-30.11.2016թթ. <<Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոն>> հիմնադրամ ք.  Սիսիան
Դասընթացավար
16.11.2015-20.11.2015թթ., 01.09.2016-05.09.2015թթ. և 01.11.2017-16.11.2017թթ. Համալսարանական կրթության կանանց ասոցացիա ք. Երևան
Փորձագետ-դասընթացավար
24.11.2017-30.11.2017թթ. Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ք. Երևան
Փորձագետ-դասընթացավար
15.05.2017թ. մինչ այսօր <<ԱՐԿԱԴԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՎԱԼԵՐԻԿԻ>> 

անհատ ձեռնարկատեր փաստաբանական գրասենյակ

ք. Սիսիան
Տնօրեն
01.11.2017թ. մինչ այսօր ԱՀ փաստաբանական դպրոց ք. Ստեփանա

կերտ

Դասախոս, փաստաբանների վերապատրաստող /ժամավճարային/
05.09.2018թ. մինչ այսօր Գորիսի պետական համալսարան ք.  Գորիս
Դասախոս/համատեղությամբ/
28.11.2018թ. մինչ այսօր <<Սյունիք ֆուդ>> ՓԲԸ գ. Սյունիք
Իրավաբան-խորհրդատու/համատեղությամբ/
16.10.2019թ. մինչ այսօր <<ԳԱՀ ՓԱՐԹՆԵՐՍ>> ՍՊԸ ք. Սիսիան
Դասընթացավար
27.05.2019-15.06.2019թթ. Գորիսի պետական համալսարան

/ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննություններին նախապատրաստելու նպատակով վերապատրաստում/

ք. Գորիս
Գլխավոր իրավախորհրդատու-փաստաբան
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 1. <<Ընդդեմ իրավական կամայականության>> ՀԿ` <<Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա>> թեմայով դասընթաց, 2001թ:
 2. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն և GTZ` Միջտարածաշրջանային համագործակցություն մասնագիտական կրթության ոլորտում ծրագրի շրջանակներում դասախոսական վերապատրաստում, 15.03.2004-24.03.2004թթ.:
 3. <<Ընդդեմ իրավական կամայականության>> ՀԿ` <<ՀՀ Քրեական օրենսգրքի շուրջ>> դասընթաց,  2004թ:
 4. <<Սյունիք 2004 ուսանողական ամառ>> և <<Սյունիք 2007 ուսանողական ամառ>> փառատոնի Սիսիանի ջոկատի կազմակերպիչ /Հասարակական հիմունքներով/
 5. <<ԳՈՒՄ>>  ՀԿ`  <<Վերահսկում և գնահատում>> թեմայով դասընթաց, 2007թ. մարտի 30-31:
 6. <<ԳՈՒՄ>>  ՀԿ`  <<Տվյալների հավաքագրման մեթոդները>>  թեմայով դասընթաց , 2007թ. Մայիսի 10-11:
 7. <<ԳՈՒՄ>> ՀԿ` <<Լրատվամիջոցների հետ հարաբերություններ>> թեմայով դասընթաց, 2007թ. մայիսի 22
 8. <<ԳՈՒՄ>> ՀԿ` <<Ներկայացման հմտություններ>> թեմայով դասընթաց, 2007թ. հունիսի 28-29-30: 
 9. <<ԳՈՒՄ>> ՀԿ` <<Ռազմավարական պլանավորում>>  դասընթաց, 2007թ. հուլիսի 6-7:
 10.  <<ԳՈՒՄ>>  ՀԿ`  <<Շահերի պաշտպանություն>> թեմայով դասընթաց, 2007թ.հուլիսի 16-17 և օգոստոսի 3:
 11. <<ԳՈՒՄ>> ՀԿ` <<Ֆոնդհայթայթման հմտություններ>>  թեմայով դասընթաց, 2007թ. հուլիսի 30-31: 
 12. <<Ընդդեմ իրավական կամայականության>> ՀԿ` <<Տնտեսական և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանություն>> թեմայով վերապատրաստման դասընթացներ, 2008թվականի մարտի 2-8 և 2009թվականի փետրվարի 5-11:
 13. <<Ընդդեմ իրավական կամայականության>> ՀԿ, ՕՔՍՖԱՄ Հայաստան-2008 մարտ-ապրիլ սոցիոլոգիական հետազոտություններ Սյունիքում
 14. <<Սպառողների շահերի պաշտպանություն>> ՀԿ` <<Սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում>> թեմայով դասընթաց, 2008 թվականի սեպտեմբերի 2-3: 
 15. <<Հեռաուսուցման Սյունիքի տարածքային կենտրոն>> ՀԿ` <<Շահերի պաշտպանության դերը քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործում>> թեմայով դասընթաց, 2009թ. օգոստոսի 1-2: 
 16. UNICEF` <<Երեխաների հանդեպ բռնության և անտեսման մասին իրազեկում>> թեմայով դասընթաց,  2009թվ. հունիսի 18-20-ը:
 17. <<Էկո-Սիս>> ՀԿ` <<Մարդու իրավունքներ և թրաֆիքինգի կանխարգելում>> թեմայով դասընթաց, 2010թ. հունիսի 3:
 18. ՀՀ  Տարածքային կառավարման նախարարություն` Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման դասընթաց, 2012թ. հունիսի 12-22:
 19. ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն` <<Աշխատանքի տոնավաճառ>> թեմայով դասընթաց, 2013թ. դեկտեմբերի 23-25:
 20. <<Ուրբան>> կայուն զարգացման հիմնադրամ` <<Քաղաքացիների մասնակցությունը որոշումների կայացման գործում>> թեմայով  դասընթաց, 2014թ. նոյեմբերի 28:
 21. Քաունթերփարթ ինտերնեյշնլ` <<Համայնքների իրավաբանների համաժողով>> մասնակից, զեկուցող, կազմակերպիչ, 2011-2016թթ.:
 22. Հայ օգնության ֆոնդ, <<Դեպք վարողների և սոցիալական ծառայություն մատուցողների համար նախատեսված դասընթաց>>, 22.05.2016-26.05.2016թթ.,
 23. Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե իրավապաշտպան ՀԿ, դասընթաց, 2017թ.
 24. <<Հասարակություն առանց բռնության>> ՀԿ, <<ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1325 և 1820 բանաձևերի տեղայնացում>> թեմայով կարողությունների զարգացման դասընթաց, 26.02.2018-27.02.2018թթ.:
 25. Գորիսի պետական համալսարանում իրականացրել է ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննություններին նախապատրաստելու նպատակով վերապատրաստում <<Իրավունքի հիմունքներ՚՚>> մոդուլից, 27.05.2019-15.06.2019թթ.:
ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 2006թ. <<Միջազգային փորձի ուսումնասիրության գիտական կենտրոն>> ՀԿ/Հանրային խորհրդատվության և հետազոտության կենտրոն>> ՀԿ ք. Սիսիան
Հիմնադիր
2012թ. <<Համայնքային իրավաբանների միավորում>> ՀԿ ք. Ալավերդի
Հիմնադիր
2013թ. <<Սիսիանի Հելսինկյան ակումբ>> իրավապաշտպան ՀԿ ք. Սիսիան
Հիմնադիր
2007թ. <<Ընդդեմ իրավական կամայականության>> ՀԿ ք.Երևան
ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ Հայաստանի Հանրապետության համայնքային ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ MS Office, G-suite
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ Հայկական բանակ` 2004-2006թթ.