ԳՊՀ Որակի գնահատման և ապահովման բաժնի աշխատակազմ

Գայանե Գրիշայի Շաբունց

ԳՊՀ Որակի գնահատման և ապահովման բաժնի ղեկավար
gsabunc@gmail.com
+374  77 63 73 20, +374  99 63 73 20

 

Կրթություն՝

 • 1991 թ. – 2001 թ. Գորիսի Յու. Բախշյանի անվան թիվ 3 միջնակարգ դպրոց
 • 2001 թ. -2006 թ. Գորիսի պետական համալսարան, «Պատմություն» մասնագիտություն
 • 2011 թ. ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, հայցորդ

Աշխատանքային փորձ՝

 • 2006 թ. – 2022 թ. Գորիսի պետական համասլարան, Պատմության և իրավագիտության ամբիոնի ասիստենտ
 • 2010 թ. – 2013 թ. դեկանի տեղակալ պատմաիրավագիտության ֆակուլտետ
 • 2013 թ. – 2016 թ. դեկանի պաշտոնակատար հումանիտար մանագիտությունների ֆակուլտետ
 • 2016 թ. – 2018 թ. պատմության և իրավագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
 • 2020 թ. – 2022 թ. Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման բաժնի ղեկավար
 • 01.02.2022 թ.-ից մինչև այժմ ԳՊՀ Որակի գնահատման և ապահովման բաժնի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ՝

 • Հայոց պատմություն (միջնադար, նոր շրջան)
 • Քաղաքական մտքի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ Սյունյաց կանանց նվիրատվական և շինարարական գործունեությունը

Լեզուներ՝ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ՝ MC Office, Internet

 


 

Թամարա Արտաշեսի Օհանյան

Որակի գնահատման և ապահովման բաժնի մասնագետ
tamara_ohanyan@mail.ru, tamaraohanyana@gmail.com
+374  99 10 27 64

 

Կրթություն՝

 • 1972 թ. – 1976 թ. Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուղ, «Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ՝

 • 1970 թ. – 1974 թ. Գորիսի ուսուցչի տուն, ակորդեոնիստների խմբավար
 • 1977 թ. – 1990 թ. Կիրովականի (այժմ՝ Վանաձոր) «ՆԻԻԱվտոմատիկա» գիտահետազոտական ինստիտուտի Գորիսի բաժին, ինժեներ-ծրագրավորող
 • 1990 թ. – 2018 թ. Գորիսի պետական համալսարան, դասախոս
 • 2011 թ. – 2022 թ. ԳՊՀ ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի մասնագետ
 • 01.02.2022 թ.-ից մինչև այժմ Որակի գնահատման և ապահովման բաժնի մասնագետ

Վերապատրաստումներ՝

 • 2012թ. «Կրթական ծրագրերի որակի ապահովման ներքին համակարգի գործիքակազմերի, կարգերի գործունեության արդյունավետության և կրթական միջավայրի գնահատման մեթոդներ» դասընթաց
 • 2013 թ. «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման մշակումև բարելավում» թեմայով եռափուլ դասընթաց
 • 2016 թ. ERASMUS +Capasity Building in the field of higher education, «English for Specific Purposes Module Training
 • 17.05 – 18.05 2016թ. ERASMUS +Capasity Building in the field of higher education «English for Specific Purposes Module Training»
 • 2017 թ. Piloting training of Modul 4:Information Literacy & Resaerch skills in the framwork of ERASMUS+ LNSS Project
 • 2017 թ. Workshop on Quality Assuranse in Higher Education , hold in Batumi from september 26-28 2017 in the framwork of the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Project HERITAG “Higher Education interdisciplinary reform in Tourism management  and Applied Geoinformation curricula
 • 2018 թ. Workshop in New Teaching Methots in the framworkof Erasmus+ HERITAG project

Համակարգչային հմտություններ՝ Internet, MS Office, Pascal, C++

Լեզուներ՝ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 


 

Գայանե Սուրենի Գասպարյան

Որակի գնահատման և ապահովման բաժնի մասնագետ
gayane.gasparyan1985s@gmail.com
+374  77 76 64 55, +374  43 52 18 98

 

Կրթություն՝

 • 1991 թ. – 2001 թ. Գորիսի Ա. Բակունցի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոց
 • 2001 թ. – 2006 թ. ՀՊԱՀ, «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում», մագիստրոս

Աշխատանքային փորձ՝

 • 2014 թ. – 2022 թ. Գորիսի պետական համալսարան, ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի մասնագետ
 • 01.02.2022 թ.-ից մինչև այժմ Որակի գնահատման և ապահովման բաժնի մասնագետ

Լեզուներ՝ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ՝ MC Office, Internet