Կոստանդյան Դավիթ Սամվելի

Ծնվ.՝ 17.12.1985

E-mail: davitkostandyan@mail.ru 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 2002-2006թթ. Գորիսի պետական համալսարան ք. Գորիս
Մանկավարժության բակալավր/Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ
2013-2015թթ. Գորիսի պետական համալսարան ք. Գորիս
Մանկավարժության մագիստրոս/Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ Տնօրեն
19.08.2019թ. – Գորիսի Յու. Բախշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց ք. Գորիս
Դասընթացավար
27.05.2019-15.06.2019թթ. Գորիսի պետական համալսարան

/ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննություններին նախապատրաստելու նպատակով վերապատրաստում/

ք. Գորիս
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
14.01.2019թթ. – Վերիշենի միջնակարգ դպրոց գ.Վերիշեն
Տնօրենի պաշտոնակատար
23.10.2018-14.01.2019թթ. Թիվ 2 հիմնական դպրոց ք. Գորիս
Տնօրեն
11.09.2018-22.10.2018թթ. Քարաշենի միջնակարգ դպրոց գ. Քարաշեն
Վարչատնտեսական գծով տնօրենի տեղակալ
28.01.2012-10.09.2018թթ. <<Գորիսի պետական  քոլեջ>>  ՊՈԱԿ ք. Գորիս
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
01.03.2009-10.09.2018թթ. Վաղատուրի միջնակարգ  դպրոց գ. Վաղատուր
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

  1. ՄԱԶԾ <<Նախնական և միջին մասնագիտական կրթություն և ուսուցում/ՆՄԿՈՒ>> ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված <<ՆՄԿՈՒ համակարգի մոնիթորինգ և գնահատում>>, ՀՀ ԿԳՆ, ք. Երևան, 2012թ.:
  2. <<Ներառական կրթություն. Կրթություն բոլորի համար>>, ԿԱԻ/Հույսի կամուրջ/UNICEF, ք. Գորիս, 2015թ.:
  3. <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենսդրության փոփոխությունները և <<Էլեկտրոնային գնումների նոր համակարգ>>, Մաստեր Սթայլ ՍՊԸ, ք. Երևան, 2017թ:
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ MS Office, G-suite
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ Հայկական բանակ` 2006-2008թթ.