Legal acts

ԳՊՀ-ի գիտական կենտրոնի կանոնակարգ pdf-icons

Հետազոտության զարգացման 2019-2023թթ. գերակայությունները pdf-icons

ԳՊՀ-ի աշխատողների գիտահետազոտական ուսումնամեթոդական և կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգ pdf-icons

Ակադեմիական ազնվության հայեցակարգ pdf-icons

ԳՊՀ-ի էթիկայի կանոնակարգ pdf-icons

ԳՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրություն pdf-icons