Իրավական ակտեր

ՀՈՒՀ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ(ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ pdf-icons

ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ N393-Ն ՀՐԱՄԱՆ pdf-icons

ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ N914-Ն ՀՐԱՄԱՆ pdf-icons

ՀԱՐՑԱՇԱՐ pdf-icons

ԴԻՄՈՒՄ – ՁԵՎ 1 pdf-icons

ԴԻՄՈՒՄ – ՁԵՎ 2 pdf-icons

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ pdf-icons

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՆԱՆՈՒՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՆԱՆՈՒՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ԸՆՏՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ