Դինունց Արփինե Սերոբի

ԳՊՀ գիտական կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ

Mob:  (+374 77) 33-76-90

E- mail: dinuntsas@gmail.com

Կրթություն
2009-2010 թթ. Հայցորդ, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
2007 – 2009 թթ. Մաթեմատիկա, մանկավարժության մագիստրոս, Գորիսի պետական համալսարան
2002 – 2006 թթ. Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա, մանկավարժության բակալավր, Գորիսի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Ատենախոսության թեմա` «Կիսահարթության և կիսատարածության համար դասական ոչ ստացիոնար եզրային խնդիրներ մաշման հաշվառումով», ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ, Երևան, 2011թ.

Գիտական կոչում
Դոցենտ, Գորիսի պետական համալսարան, 2013թ.

Աշխատանքային փորձ
2019 թ.-ից ԳՊՀ գիտական կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ
2019 թ.-ից  ԳՊՀ ՀՈՒՀ տնօրենների վերապատրաստման դասընթացի համակարգող, դասընթացավար
2019 – 2019 թթ. Գորիսի պետական քոլեջի դասախոս
2016 – 2018 թթ. ԳՊՀ բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
2013թ.-ից ԳՊՀ Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ
2011 – 2013 թթ. ԳՊՀ Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2006 – 2011 թթ. ԳՊՀ Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Դիֆերենցիալ հավասարումներ
Իրական փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն
Մաթեմատիկական տրամաբանություն 
Մաթեմատիկայի պատմություն
Մաթեմատիկայի դասավանդման արդի խնդիրներ
Գնահատման ժամանակակից միջոցներ
Տարրական մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի տեսական հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Առաձգականության տեսություն
Մաթեմատիկական անալիզ
Դասավանդման մեթոդիկա
Կրթության կառավարման հիմնահարցեր

Հրատարակումներ
Հեղինակ է 37 գիտական հոդվածների և 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկների