Դինունց Արփինե Սերոբի

Ծնվ.՝ 12.11.1985

E-mail:  dinuntsas@gmail.com 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 2002-2006թթ. Գորիսի պետական համալսարան ք. Գորիս
Մանկավարժության բակալավր/Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ
2007-2009թթ. Գորիսի պետական համալսարան ք. Գորիս
Մանկավարժության մագիստրոս/Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ, ԿՈՉՈՒՄ Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ Գիտական կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ
2019թ.- Գորիսի պետական համալսարան ք. Գորիս
Վերապատրաստման դասընթացի համակարգող, դասընթացավար
2019թ.- Գորիսի պետական համալսարան

/ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննություններին նախապատրաստելու նպատակով վերապատրաստում/

ք. Գորիս
Դասախոս
2019թ. Գորիսի պետական քոլեջ ք. Գորիս
Դեկանի պաշտոնակատար
2016-2018թթ. Գորիսի պետական համալսարան ք. Գորիս
Ասիստենտ
2011-2013թթ. Գորիսի պետական համալսարան ք. Գորիս
Դասախոս
2006-2011թթ. Գորիսի պետական համալսարան ք. Գորիս
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 1. Անգլերենի վերապատրաստման դասընթաց, ԳՊՀ, ք. Գորիս, 2019թ.:
 2. LNSS/Erasmus+ ծրագրի  շրջանակներում <<Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց>> դասընթաց, ԳՊՀ, ք. Գորիս, 2018թ.:
 3. Heritag/Erasmus+ ծրագրի  շրջանակներում <<Դասավանդման նոր մեթոդներ>> դասընթաց, ք. Գորիս, 2018թ.:
 4. Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ, Erasmus+, ք. Գորիս, 2017թ.:
 5. English for Specific Purposes, Erasmus+, ք. Գորիս, 2016-2017թթ.:
 6. Expanding English access-reaching remote regions with new technologies program, COAF, ք. Գորիս, 2014-2015թթ.:
 7. Ընթացիկ գնահատում և թեստավորում հանուն արդյունավետ ուսուցման և ուսումնառության թեմայով վերապատրաստում, ՀԲ, ք. Երևան, 2013-2014թթ.: 
 8. Համակարգչային ծրագրավորում և ինժեներական պրակտիկա, Ինսթիգեյթ, ք. Գորիս, 2013-2014թթ.:
 9. Խմբի աշխատանքի ուղղորդում, կազմակերպում և ղեկավարում զբոսաշրջության ոլորտում, ք. Սևան, 2008թ.:
 10. Գյուղական ընդունելություն և տեղական արտադրանքի արժևորում, զբոսաշրջություն, ք. Վարդենիս, 2008թ.:
 11. Տուրիստական ընդունելություն, տեղեկատվություն և հաղորդակցում, ք. Գորիս, 2008թ.:
 12. Stage d’ anseignement de la langue française, FI, ք. Գորիս, 2007-2009թթ.:
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ MS Office, G-suite, SPSS, Wolfram Mathematica, Java, Linux, Development tools, Proximus/Parallel system developing, Virtual application, Verilog/HDL Basics: