Գրադարանի բաժինները և կառուցվածքը

Գրադարանային գործը իր գործառույթների մեջ ունի գիտական և կրթական ոլորտ, որը ներառում է գրադարանային համակարգի զարգացումը, ֆոնդերի համալրումը, գրքի մշակումն ու պահպանումը, գրադարանից օգտվողների տեղեկատվական ու մասնագիտական գրականության ապահովումը:

ԳՊՀ  գրադարանի բաժիններն են՝

  • Համալրման և մշակման բաժին – ֆոնդեր, գրացուցակներ

Կազմվում են կարգային և այբբենական գրացուցակներր, մուտքագրվում համակարգիչ և աշատանքներ կատարվում գրապահոցներում։

  • մատենագիտական սպասարկում,
  • գրքաֆոնդի համալրում,
  • համալրված գրքերի դասակարգում և նկարագրում,
  • գրքերի շրջանառում,
  • վնասված գրքերի վերանորոգում