Բաղդագյուլյան Նելլի Ռաֆիկի

Ծնվ.՝ 01.01.1981

E-mail:  nellibaghdagyulyan@gmail.com 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 2004-2006թթ. Գորիսի պետական համալսարան ք. Գորիս
Դիպլոմավորված մասնագետ/Տարրական դասարանների ուսուցիչ
1998-2002թթ. ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ ք. Գորիս
Մանկավարժության բակալավր/Տարրական դասարանների ուսուցիչ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ Դասընթացավար
27.05.2019-15.06.2019թթ. Գորիսի պետական համալսարան

/ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննություններին նախապատրաստելու նպատակով վերապատրաստում/

ք. Գորիս
Ուսումնական խորհրդատու
2018թ.- Գորիսի պետական համալսարան   ք. Գորիս
Դասախոս
2006թ.- Գորիսի պետական համալսարան   ք. Գորիս
Դասախոս
2002-2006թթ. ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ ք. Գորիս
Լաբորանտ
2001-2006թթ. ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ ք. Գորիս
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
  1. Անգլերենի վերապատրաստման դասընթաց, ԳՊՀ, ք. Գորիս, 2019թ.:
  2. <<Ընտանիքը՝ որպես անձի հոգևոր-հոգեբանական աճն ապահովող կրթական միջավայր>>թեմայով դասընթաց, ք. Գորիս, 2019թ.:
  3. LNSS/Erasmus+ ծրագրի  շրջանակներում <<Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց>> դասընթաց, ք. Գորիս, 2018թ.:
  4. Heritag/Erasmus+ ծրագրի  շրջանակներում <<Դասավանդման նոր մեթոդներ>> դասընթաց, ք. Գորիս, 2018թ.:
  5. <<Դասախոսների որակավորման բարձրացման>> ծրագրի շրջանակներում <<Մանկավարժություն>> թեմայով դասընթաց, ՀՊՄՀ, ք. Երևան, 2004թ.:
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ MS Office, G-suite